Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki lokalne / Council taxes

Wyrobiska górnicze jako przedmiot opodatkowania PodLokU

Agnieszka Walter, Tomasz Konik

Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z 16.5.2007 r.1 Stan faktyczny Stan faktyczny przedmiotowej sprawy przedstawia się następująco. Organ I instancji, tj. wójt, wszczął z urzędu postępowanie...

Zwolnienie uczelni wyższych z podatku od nieruchomości

Jacek Kołacz

Jako nieznajdujące uzasadnienia należy traktować przyjmowane w praktyce przez organy administracji podatkowej niekorzystne dla uczelni domniemania związane z prowadzeniem przez najemcę działalności...

Pojęcie budowli - podatek od nieruchomości

Po dniu 1.1.2003 r. pojęcie budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości należy ustalać na podstawie art. 1a ust. 1 pkt 2 PodLokU z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 3 pkt 3...

Budowla w podatku od nieruchomości

Jan Wacławek

Znowelizowane, obowiązujące od 1.1.2003 r. przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1 wprowadziły definicję budowli oraz zmieniły definicję pojęcia budynku. Choć zmiany zapowiadano jako...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179