Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki lokalne / Council taxes

Budowla – nieustający problem w podatku

Agata Grabowicz

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 1.7.2008 r. (I SA/Bd 223/08) Glosa podejmuje problem przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości1 , a ściślej...

Nieruchomość związana z działalnością gospodarczą

W definicji nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością nie ma warunku wykorzystywania tego rodzaju nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, wystarczy sam fakt ich posiadania...

Opłata targowa w formie abonamentu

Nie do przyjęcia jest twierdzenie organów podatkowych, że umowa zawarta z podmiotem zarządzającym targowiskiem, na mocy której skarżąca wynajmowała stoisko handlowe na tym targowisku, stanowi dowód na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204