Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki lokalne / Council taxes

Spółka cywilna podatnikiem podatku od nieruchomości

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a...

Budynek wypełniony urządzeniami budowlą?

Budynek wypełniony urządzeniami budowlą?

Wojciech Morawski

Budynek czy budowla? Fundamentalne dla wymiaru podatku rozróżnienie tych definicji nastręcza wielu trudności. W artykule Autor przybliża historię walki z definicją legalną od wyroków NSA z 10.1.2008...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237