Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki lokalne / Council taxes / Orzeczenia i glosy

Grunt leśny a podatek od nieruchomości

Grunty lasu ochronnego (art. 15 pkt 6 ustawy z 28.9.1991 r. o lasach - tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm.) mogą być uznane na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 3 PLokU za...

Podatek od nieruchomości przedsiębiorcy - glosa

Wojciech Morawski

Glosa do uchwały NSA (5) z 2.4.2001 r., FPK 3/00 Teza: W stanie prawnym obowiązującym od 1.1.1997 r. grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy, podlegające podatkowi od nieruchomości, są z mocy prawa...

Stawka podatku od nieruchomości

Wykonywanie zawodu radcy prawnego jest działalnością prowadzoną w celach zarobkowych na własny rachunek radcy. Powyższa działalność stanowi jego źródło dochodów w związku z tym lokal przeznaczony na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131