Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki lokalne / Council taxes / Orzeczenia i glosy

Nieruchomość związana z działalnością gospodarczą

W definicji nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością nie ma warunku wykorzystywania tego rodzaju nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, wystarczy sam fakt ich posiadania...

Opłata targowa w formie abonamentu

Nie do przyjęcia jest twierdzenie organów podatkowych, że umowa zawarta z podmiotem zarządzającym targowiskiem, na mocy której skarżąca wynajmowała stoisko handlowe na tym targowisku, stanowi dowód na...

Pojęcie budowli - podatek od nieruchomości

Po dniu 1.1.2003 r. pojęcie budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości należy ustalać na podstawie art. 1a ust. 1 pkt 2 PodLokU z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 3 pkt 3...

Szkoły wyższe - podatek od nieruchomości

W stanie prawnym obowiązującym w okresie od października 1999 r. do 31 maja 2001 r. wynajęcie lokalu przez szkołę wyższą przedsiębiorcy, na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131