Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki lokalne / Council taxes / Orzeczenia i glosy

Czy tymczasowy obiekt budowlany stanowi budowlę?

Tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), może być budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.1.1991 r. o...

Skutki korekty deklaracji w postępowaniu egzekucyjnym

W świetle art. 59 § 1 pkt 2 PostSądEgzU skorygowanie przez podatnika deklaracji podatkowej, w oparciu o którą wystawiono tytuł wykonawczy inicjujący egzekucję administracyjną, nie stanowi przesłanki...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131