Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki lokalne / Council taxes / Orzeczenia i glosy

Podatek od nieruchomości od pawilonu handlowego

Użyte w art. 1a ust. 1 pkt 1 PodLokU i art. 3 pkt 2 PrBud określenie trwale związany z gruntem nie powinno być rozumiane w znaczeniu, o którym mowa w art. 47 § 2 i 3 w zw. z art. 48 KC, lecz w...

Spółka cywilna podatnikiem podatku od nieruchomości

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226