Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki lokalne / Council taxes / Artykuły

Kataster i podatek od nieruchomości, cz. I

Grzegorz Nowecki, A.K.R.J. Bień

1. Definicja i zadania W dużym skrócie można powiedzieć, iż kataster jest to zbiór dokumentów, służących głównie dla celów podatkowych, zawierających wykazy gruntów (niekiedy i budynków oraz...

Kataster i podatek od nieruchomości, cz. II

Grzegorz Nowecki, A.K.R.J. Bień

1. Kataster w Polsce w okresie międzywojennym Korzenie systemu katastralnego w Polsce sięgają okresu rozbiorów. Kataster nieruchomości prowadzony był na ziemiach polskich wchodzących w skład zaboru...

Kataster i podatek od nieruchomości, cz. III

Grzegorz Nowecki, A.K.R.J. Bień

1. Wstęp Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące opodatkowania nieruchomości wymagają gruntownej przebudowy. Fundamentem na którym winien się opierać nowy system opodatkowania nieruchomości jest...

Podatek od nieruchomości przedsiębiorcy - glosa

Wojciech Morawski

Glosa do uchwały NSA (5) z 2.4.2001 r., FPK 3/00 Teza: W stanie prawnym obowiązującym od 1.1.1997 r. grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy, podlegające podatkowi od nieruchomości, są z mocy prawa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204