Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki lokalne / Council taxes / Artykuły

Wyrobiska górnicze jako przedmiot opodatkowania PodLokU

Agnieszka Walter, Tomasz Konik

Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z 16.5.2007 r.1 Stan faktyczny Stan faktyczny przedmiotowej sprawy przedstawia się następująco. Organ I instancji, tj. wójt, wszczął z urzędu postępowanie...

Zwolnienie uczelni wyższych z podatku od nieruchomości

Jacek Kołacz

Jako nieznajdujące uzasadnienia należy traktować przyjmowane w praktyce przez organy administracji podatkowej niekorzystne dla uczelni domniemania związane z prowadzeniem przez najemcę działalności...

Budowla w podatku od nieruchomości

Jan Wacławek

Znowelizowane, obowiązujące od 1.1.2003 r. przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1 wprowadziły definicję budowli oraz zmieniły definicję pojęcia budynku. Choć zmiany zapowiadano jako...

Zmiany w podatkach samorządowych

Stella Brzeszczyńska

Z 1.1.2003 r. weszły w życie zmienione przepisy z zakresu podatków stanowiących dochody gmin. Znowelizowano ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku od spadków i darowizn,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204