Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes

Zakwaterowanie dla zleceniobiorców jako przychód w PIT

Świadczenia uzyskiwane od pracodawcy, niezależnie od tego, czy są dokonywane w formie pieniężnej, czy w formie świadczenia rzeczowego lub usługi, aby podlegały opodatkowaniu, muszą prowadzić do...

Zbycie nieruchomości w ramach spłaty zachowku

Wymieniona czynność prawna nie stanowi odpłatnego zbycia nieruchomości, także w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) PDOFizU, a co za tym idzie, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155