Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes

Koszty uzyskania przychodu przy premii dla twórców

Premia może stanowić dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika – twórcę (lub za nabycie tych praw przez pracodawcę). Oznacza to, że do zastosowania kosztów w...

Zakwaterowanie dla zleceniobiorców jako przychód w PIT

Świadczenia uzyskiwane od pracodawcy, niezależnie od tego, czy są dokonywane w formie pieniężnej, czy w formie świadczenia rzeczowego lub usługi, aby podlegały opodatkowaniu, muszą prowadzić do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131