Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes

Mieszkanie służbowe jako przychód członka zarządu

Za przychód członka zarządu świadczącego usługi zarządzania na podstawie zawartej ze spółką umowy mogą być uznane tylko takie świadczenia, które zostały spełnione za jego zgodą i w jego interesie (a...

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Wbrew temu, co twierdzi autor skargi kasacyjnej, koniecznym w ramach art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 4a pkt 4 PDOPrU jest istnienie i funkcjonowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131