Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Orzeczenia i glosy

Opodatkowanie 19% świadczenia usług medycznych

Brak tożsamości wykonywanych czynności w ramach stosunku pracy i działalności gospodarczej wyklucza zastosowanie art. 9a ust. 3 pkt 2 PDOFizU. Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie, gdyż pomimo...

Mieszkanie służbowe jako przychód członka zarządu

Za przychód członka zarządu świadczącego usługi zarządzania na podstawie zawartej ze spółką umowy mogą być uznane tylko takie świadczenia, które zostały spełnione za jego zgodą i w jego interesie (a...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109