Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Orzeczenia i glosy

Abolicja podatku zapłaconego za granicą

Według ustanowionej przepisem art. 9 PDOFizU metody odliczeniu podlega kwota równa podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Skoro zgodnie z opisem stanu faktycznego zawartym we wniosku o...

Opodatkowanie w związku z wystąpieniem ze spółki

Stanowisko prezentowane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika z obawy wnioskodawcy, że będzie podwójnie opodatkowany, po raz pierwszy – sukcesywnie w latach prowadzenia działalności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131