Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Orzeczenia i glosy

Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonej nieruchomości

W przypadku uchylania się przez nią od dobrowolnego wypełnienia zaciągniętego przez spadkodawcę zobowiązania spółka jako druga strona umowy miała prawną możliwość, poprzez wniesienie stosownego...

Koszty uzyskania przychodu przy premii dla twórców

Premia może stanowić dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika – twórcę (lub za nabycie tych praw przez pracodawcę). Oznacza to, że do zastosowania kosztów w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131