Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Orzeczenia i glosy

Opodatkowanie przychodu z dzierżawy znaku towarowego

Przychód z korzystania przez podatnika z posiadanego znaku towarowego (w tym także ze znaku, na który udzielono prawa ochronnego), a zatem także z odpłatnego udostępnienia praw do korzystania z tego...

Neutralność podatkowa wymiany udziałów

Wymiana udziałów ma miejsce, gdy w dokonanej transakcji spełnione zostaną przesłanki określone w art. 24 ust. 8a PDOFizU, to jest w przypadku jeżeli spółka (w tej sprawie spółka H.) nabędzie od...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 3120