Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Orzeczenia i glosy

Wyjazd naukowy jako podróż służbowa

Wypłata pieniężna, której dokonuje ostatecznie pracodawca (Uniwersytet jest płatnikiem środków), może być w związku z tym dokonana wyłącznie na rzecz osoby, która pozostaje z jednostką naukową w...

Zaliczenie do kosztów nieściągalnych długów

W ocenie NSA dopiero podjęcie przez wierzyciela działań zmierzających do egzekucji wierzytelności w stosunku do spółki osobowej, jak i jej wspólników odpowiadać będzie warunkom określonym w art. 16...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109