Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Orzeczenia i glosy

Opodatkowanie sprzedaży książek własnego autorstwa

Z niebudzącego wątpliwości stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy wynika, że skarżący, zlecając drukowanie książki własnego autorstwa i następnie je sprzedając, zarówno wytwarzał egzemplarze utworu,...

Opodatkowanie ryczałtem działalności budowlanej

Skoro podatniczka w swoim wniosku o interpretację wskazała, że poza działalnością wymienioną w części I Tabeli w załączniku nr 3 do ustawy w postaci usług w zakresie robót budowlanych...

Opodatkowanie opłaty za uczestnictwo w konferencji

Pokrywanie przez spółkę, na podstawie zawieranej pomiędzy spółką a lekarzem oraz pracownikiem naukowym umowy o dzieło kosztów w postaci opłaty rejestracyjnej zarówno w kraju, jak i za granicą,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2020
Liczba tekstów: 3109