Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Orzeczenia i glosy

Przychód w przypadku niepobranych składek ZUS

Wykładnia art. 11 ust. 1 ustawy uprawnia do stwierdzenia, że o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że...

Ulga na dziecko wychowywane w związku nieformalnym

Tymczasem, jak wynika z ustaleń organu podatkowego, podatniczka wychowuje dziecko wspólnie z konkubentem, a więc nie „samotnie”, nawet jeśli literalne brzmienie definicji zawarte w analizowanym...

Rozliczenie zwrotu nakładów na środki trwałe

Wskazać również należy, że do czasu otrzymania dopłaty podatnik w istocie ustalał odpisy amortyzacyjne od wysokości faktycznie poniesionych przez niego wydatków na nabycie (wytworzenie) środka...

Opodatkowanie promocji bankowych

Podnieść w tym miejscu i podkreślić należy, że o ile w art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOFizU ustawodawca jednoznacznie stanowi o nagrodach związanych ze sprzedażą premiową, o tyle w art. 30 ust. 1 pkt 4b...

Likwidacja środków trwałych

Istotnym elementem zdarzenia przyszłego, wbrew stanowisku sądu, była bowiem hipotetyczna sprzedaż przez spółkę objętych likwidacją urządzeń służących organizowaniu gier. W wyniku tej czynności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131