Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Rok, którego dotyczą koszty

Stella Brzeszczyńska

W artykule został przedstawiony istotny problem dotyczący momentu zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Autorka analizuje art. 15 ust. 4 PDOPrU dotyczący tego zagadnienia i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204