Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Iwona Czauderna

Wprowadzenie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 7.1991 r. 1została znowelizowana; najnowsze zmiany wprowadzone zostały ustawą z 9.11.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od...

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

Sebastian Kuros

Definicja 1.1.2001 r. katalog polskich spółek handlowych został poszerzony o właściwie nieznaną wcześniej w Polsce spółkę komandytowo-akcyjną. Jest to spółka, w której jeden lub kilku ze wspólników...

Remont a modernizacja - zagadnienia podatkowe

Marek Pawlik

Rozróżnienie pomiędzy remontem a modernizacją środków trwałych w firmie jest ciągle przyczyną sporów z organami podatkowymi. Poniższy tekst jest próbą ustalenia kryterium rozróżnienia pomiędzy...

Związek kosztu z przychodem- cz. III

Marek Pawlik

Teoria źródeł Przedstawiony w pierwszym artykule z tego cyklu polski przedwojenny podatek dochodowy oraz analiza historyczna okresu powojennego prowadzi do wniosku, że współczesna generalna...

Moment uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów

Andrzej Paczuski, Anita Kalawa

Norma prawna Kwestia przyporządkowywania kosztów do odpowiednich lat podatkowych jest uregulowana przede wszystkim w art. 15 ust. 4 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1....

Umorzenie udziałów osoby fizycznej w spółce z o.o.

Marek Kozaczuk

Umorzenie udziałów po 1.1.2001 r. Uwagi ogólne Udział w spółce z o.o. może ulec prawnemu unicestwieniu m.in. w wyniku umorzenia na podstawie przepisów prawa oraz postanowień umowy spółki. Art. 199 § 1...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237