Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Koszt odsetek od kredytu na zakup akcji - polemika

Paweł Mazurkiewicz

W majowym numerze „Monitora Podatkowego” ukazał się interesujący artykuł A. Kalawy i A. Paczuskiego poświęcony rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów w czasie. Jednym z aspektów tej kwestii...

Rok, którego dotyczą koszty

Stella Brzeszczyńska

W artykule został przedstawiony istotny problem dotyczący momentu zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Autorka analizuje art. 15 ust. 4 PDOPrU dotyczący tego zagadnienia i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179