Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Związek kosztu z przychodem- cz. II

Marek Pawlik

W pierwszym artykule z tego cyklu, dotyczącym związku kosztu z przychodem, analiza polskiego przedwojennego podatku dochodowego pokazała, że doktryna podatkowa tego okresu wyraźnie opowiedziała się za...

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Iwona Czauderna

Wprowadzenie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 7.1991 r. 1została znowelizowana; najnowsze zmiany wprowadzone zostały ustawą z 9.11.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od...

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

Sebastian Kuros

Definicja 1.1.2001 r. katalog polskich spółek handlowych został poszerzony o właściwie nieznaną wcześniej w Polsce spółkę komandytowo-akcyjną. Jest to spółka, w której jeden lub kilku ze wspólników...

Remont a modernizacja - zagadnienia podatkowe

Marek Pawlik

Rozróżnienie pomiędzy remontem a modernizacją środków trwałych w firmie jest ciągle przyczyną sporów z organami podatkowymi. Poniższy tekst jest próbą ustalenia kryterium rozróżnienia pomiędzy...

Związek kosztu z przychodem- cz. III

Marek Pawlik

Teoria źródeł Przedstawiony w pierwszym artykule z tego cyklu polski przedwojenny podatek dochodowy oraz analiza historyczna okresu powojennego prowadzi do wniosku, że współczesna generalna...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204