Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Sytuacja prawno-podatkowa cudzoziemców w Polsce*

Robert Gwiazdowski

polityczno-gospodarczego zrodziła znaczny wzrost zainteresowania Polską wśród cudzoziemców, którzy coraz częściej przekraczają nasze granice nie w celach turystycznych, lecz w interesach...

Opodatkowanie dochodów rodziny

Aleksandra Hanna Nowak

Problem opodatkowania dochodów rodziny jest stale dyskutowany przez teoretyków i praktyków prawa podatkowego. Stale pojawia się pytanie, czy właściwe jest wprowadzenie ulg i zwolnień prorodzinnych,...

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Robert Wagner

I. Wprowadzenie W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; dalej PDOPrU, dokonano nowelizacji przepisów z mocą obowiązującą od 1.1.1996 r., co jest niemal tradycją ugruntowaną w ostatnich...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204