Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Dokumentowanie nieściągalności wierzytelności

Michał Bieniak

Problem nieściągalności wierzytelności występuje obecnie często. Nieściągalne wierzytelności można jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tylko w określonych przepisami sytuacjach. Ponadto...

Ustalenie przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa

Michał Kramarczyk, Violetta Filipowicz-Zemła

Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji na temat prawidłowego rozpoznawania przychodów przez zbywcę przedsiębiorstwa w obecnym stanie prawnym, a także po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu...

Opodatkowanie podziału spółek kapitałowych, cz. II

Olgierd Łunarsk, Paweł Majka, Olgierd Łunarski

Artykuł jest kontynuacją rozważań na temat opodatkowania dochodu uzyskanego przez poszczególne podmioty w wyniku podziału spółek. W drugiej części autorzy analizują zapłatę podatku od dochodu...

Odpis na ZFŚS a koszt uzyskania przychodu osoby prawnej

Michał Bieniak

Zagadnienia ogólne Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz zasady dokonywania odpisów na ZFŚS szczegółowo regulują: ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń...

Kompensata a różnice kursowe

Łukasz Mazur, Ewa Sokołowska

Różnice kursowe Jak stanowi art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1 przychodami podatnika są m.in. różnice kursowe. Przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204