Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Zmiana roku podatkowego i obrachunkowego - wybrane zagadnienia

Maciej Ślifirczyk

Zmiana roku podatkowego wiąże się z określonymi obowiązkami informacyjnymi. W artykule omówiono zakres tych obowiązków oraz skutki uchybienia im. Wskazano także na rozbieżności pomiędzy przepisami...

Projekty racjonalizatorskie i opodatkowanie ich twórców

Artur Lewicki

Projekt racjonalizatorski może być istotnym narzędziem w tzw. planowaniu podatkowym. W artykule zaprezentowano istotę takiego projektu oraz zasady opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu profitów, co...

Wartość początkowa w leasingu

Mariusz Kośmider, Piotr Trybała

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako kryterium podatkowego kwalifikowania umowy leasingu,...

„Mała” reforma systemu podatkowego

Stella Brzeszczyńska

Większość trudności i prawdziwych kłopotów podatników wynika z budowy przepisów, ich językowego niechlujstwa, braku precyzji, beztroskiego używania niezdefiniowanych pojęć, niekonsekwencji, która...

Najem nieruchomości komercyjnych w podatku dochodowym

Michał Thedy, Grzegorz Polok

Rozliczenie umów najmu nieruchomości komercyjnych (biurowych, magazynowych, handlowych itp.) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wydaje się nieskomplikowane. W obrocie występują jednak...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248