Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Świadczenia pracownicze a przychód 
 – wybrane problemy

Świadczenia pracownicze a przychód – wybrane problemy

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące świadczeń pracowniczych jako przychodu ze stosunku pracy. Wskazano także wątpliwości wynikające z kwalifikacji niektórych świadczeń jako przychodów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204