Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Ciągłość przesłanek nieściągalności

Krzysztof Wiśniewski

Zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 3 PDOPrU1, za przychody z działalności gospodarczej uważa się przychody należne, choćby nie zostały otrzymane. Taka konstrukcja przychodu na gruncie przedmiotowej...

Potrącenie a różnice kursowe

Władysław Varga

W artykule omówiono zagadnienie rozpoznawania różnic kursowych dla potrzeb podatkowych w związku z potrąceniem wzajemnych wierzytelności. Autor przedstawia stanowisko organów skarbowych i doradców...

Podróże służbowe - glosa

Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki

Teza wyroku WSA w Rzeszowie z 23.6.2005 r., I SA/Rz 30/05: „Podróżą służbową jest wykonywanie zadań poza siedzibą przedsiębiorcy i poza stałym miejscem wykonywania pracy, nie jest nią natomiast stałe...

Opodatkowanie dochodu z majątku wspólnego małżonków

Karolina Tetłak, Robert Krasnodębski

Ustawodawca przewidział pewne odrębności w sytuacji, gdy dochód osiągają osoby pozostające w stosunku współwłasności. Regulacja kwestii opodatkowania małżonków pozostających w ustroju wspólności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142