Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Dochody z kapitałów pieniężnych - wybrane zagadnienia

Kaja Zaremba-Jesiotr, Maria Fałowska-Kupis

Spis treści: 1. Kategorie kapitałów pieniężnych2. Odsetki od pożyczek3. Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych4. Przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach...

Nieściągalność wierzytelności - udokumentowanie

Krzysztof Wiśniewski

Na gruncie szeroko rozumianych stosunków handlowych pomiędzy kontrahentami gospodarczymi często występującym, choć w pełni niepożądanym zjawiskiem, jest pojawiające się zagrożenie niewypłacalności....

Projektowane zmiany w przepisach na 2007 r.

Adrianna Kocewiak-Górska (oprac.)

Początek wakacji zaowocował w Sejmie natężeniem prac w ramach tzw. „pakietu ustaw podatkowych”, czyli kilkunastu projektów ustaw mających na celu usprawnienie polskiego systemu podatkowego. Większość...

Cash pooling po polsku

Michał Zwyrtek

Zarówno prawo podatkowe, bankowe, jak i cywilne nie przewiduje wprost instytucji cashpoolingu. Teoretycznie więc nie ma jakichkolwiek ograniczeń co do stosowania tego interesującego instrumentu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142