Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Nowe pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Marek Pawlik

Obowiązujące od 1.1.2007 r. nowelizacje1 ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych przyniosły istotny przełom w definiowaniu kosztów uzyskania...

Warunki łącznego opodatkowania małżonków

Mariusz Chudzik

Zasadą jest, że małżonkowie podlegają odrębnemu opo­datkowaniu od osiąganych dochodów (art. 6 ust. 1 PDOFizU). Wyjątkiem od tej zasady jest instytucja łącznego opodat­kowania ­małżonków uregulowana w...

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Adam Hellwig

Niniejszy artykuł przedstawia zarys najważniejszych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych1, które zostały wprowadzone ustawą z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od...

Rozliczanie mediów

Stella Brzeszczyńska

W artykule omówiono warunki prawne dostawy mediów, zasady rozliczania podatku dochodowego i VAT przy dostawie wody i energii elektrycznej oraz podatkowe skutki odsprzedaży mediów. Warunki prawne...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142