Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Opodatkowanie odszkodowań

Elżbieta Puławska

Glosa do wyroku TK z 29.11.2006 r., sygn. akt SK 51/06 Wprowadzenie Trybunał Konstytucyjny orzekł w wyroku z 29.11.2006 r., SK 51/06, że art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy z 26.7.1991 r. o...

Podatkowe aspekty wdrażania oprogramowania

Aleksandra Rutkowska

Z uwagi na ogromną złożoność struktury systemów komputerowych ich wdrożenie stanowi, co do zasady, długotrwały i skomplikowany proces, na który składa się wiele czynności dostosowawczych. Są one...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142