Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Ulga na dzieci – wątpliwości, problemy, kontrowersje

Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki

W artykule omówiono zasady rozliczania ulgi na dzieci, z której po raz pierwszy skorzystają podatnicy w rozliczeniu za 2007 r. Wydawać by się mogło, że stosowanie przepisów o tej ­uldze nie powinno...

Podatkowe skutki cesji umowy leasingu

Paweł Mazurkiewicz, Bartosz Głowacki

W ciągu kilku lat obowiązywania regulacji dotyczących opodatkowania stron umowy ­leasingu podatkami dochodowymi rzeczywistość gospodarcza uwidoczniła kilka praktycznych problemów związanych z...

Zasady powstawania przychodów z działalności gospodarczej

Mariusz Chudzik

Kwestia zasad powstawania przychodów z działalności gospodarczej jest podstawową kwestią dla przedsiębiorców. Ze względu na obszerność problematyki związanej z tą kwestią niniejsze opracowanie dotyczy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142