Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Cienka kapitalizacja

Jarosław F. Mika

W artykule omówiono zagadnienie klasyfikacji kosztów odsetek od pożyczek udzielanych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej do kosztów uzyskania przychodów w świetle interpretacji podatkowych oraz...

Zwolnienie z podatku dochodowego a certyfikat rezydencji

Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki

Glosa do wyroku NSA z 30.11.2007 r., II FSK 1446/061 Płatnik dokonujący samoobliczenia podatku na podstawie art. 26 ust. 1 PDOPrU, a następnie weryfikujący to samoobliczenie organ podatkowy mogą,...

Łączne opodatkowanie wdów i wdowców

Paweł Orawiec

Artykuł stanowi próbę wskazania na wątpliwości, jakie mogą pojawić się w sytuacji łącz­nego opodatkowania wdów i wdowców w zakresie sposobu wyrażenia woli wspólnego opodatkowania, a także wymagań...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142