Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Klucze alokacji kosztów wspólnych do działalności strefowej

Grzegorz Grablewski, Iwona Patyk

Prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej z reguły nie oznacza zwolnienia z opodatkowania całości dochodów – praktycznie zawsze pojawiają się dodatkowe dochody nieobjęte...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204