Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Klucze alokacji kosztów wspólnych do działalności strefowej

Grzegorz Grablewski, Iwona Patyk

Prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej z reguły nie oznacza zwolnienia z opodatkowania całości dochodów – praktycznie zawsze pojawiają się dodatkowe dochody nieobjęte...

Kiedy koszt jest związany z przychodem bezpośrednio?

Grzegorz Grablewski, Artur Błędowski

Od 1.1.2007 r. funkcjonuje ustawowy podział kosztów na bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, tzw. koszty pośrednie. Pomimo wcześniejszego braku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142