Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Skapitalizowane odsetki jako koszty uzyskania przychodów

Joanna Zawiejska-Rataj, Katarzyna Wieczorek-Puławska, Tomasz Walczak

Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w ujęciu ekonomicznym są jednym z podstawowych kosztów przedsiębiorstw ponoszonych z tytułu korzystania z cudzego kapitału. W ujęciu podatkowym natomiast...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204