Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej

Sławomir Łuczak, Tomasz Prokurat

Spółki osobowe stały się narzędziem planowania i optymalizacji podatkowej coraz częściej wykorzystywanym w obrocie prawnym, w tym również międzynarodowym. Przepisy ustaw podatkowych nie...

Zwolnienie użytkownika akcji z opodatkowania u źródła

Krzysztof Lasiński-Sulecki

Dyrektywa 90/435/EWG przewiduje zwolnienie z opodatkowania u źródła dywidend wy­płacanych przez spółki zależne mające siedzibę w jednym państwie członkowskim Unii ­Europejskiej spółkom dominującym,...

Opodatkowanie wspólnego przedsięwzięcia spółek kapitałowych

Kamil Jastrzębski, Michał Wróblewski

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie głównych implikacji podatkowych realizacji wspólnego przedsięwzięcia poprzez zawarcie umowy konsorcjum. Wprowadzenie Decydując się na kooperację z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179