Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Podróż służbowa zleceniobiorcy

Ewelina Kumor-Jezierska

W doktrynie oraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje liberalne podejście do tzw. miękkiego domniemania stosunku pracy, w świetle którego w imię zasady wolności umów strony mają prawo wyboru...

Ubytki naturalne kosztem podatkowym?

Krzysztof Berliński

Przedmiotem niniejszego artykułu jest dopuszczalność ujmowania strat w kosztach podatkowych. Temat poruszany jest relatywnie często, rzadziej jednak w kontekście niedoborów o charakterze naturalnym,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248