Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Podróż służbowa zleceniobiorcy

Ewelina Kumor-Jezierska

W doktrynie oraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje liberalne podejście do tzw. miękkiego domniemania stosunku pracy, w świetle którego w imię zasady wolności umów strony mają prawo wyboru...

Ubytki naturalne kosztem podatkowym?

Krzysztof Berliński

Przedmiotem niniejszego artykułu jest dopuszczalność ujmowania strat w kosztach podatkowych. Temat poruszany jest relatywnie często, rzadziej jednak w kontekście niedoborów o charakterze naturalnym,...

Kontrowersje wokół opodatkowania umowy dożywocia

Jakub Paliński, Małgorzata Witkowska

Współcześnie obserwuje się rosnącą popularność rozdysponowywania przez osoby starsze swym majątkiem jeszcze za życia. Tendencja ta prowadzi do coraz częstszego występowania w praktyce umów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131