Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych od 2015 roku

Marcin Jamroży, Dorota Białas, Anna Główka

W artykule omówiono najistotniejsze zmiany w podatkach dochodowych na 2015 rok i ich praktyczne znaczenie. Autorzy przede wszystkim omawiają nowe w polskim prawie podatkowym regulacje dotyczące wyboru...

Nieujawnione przychody – praktyczne skutki orzeczenia TK

Ryszard Kubacki

Dnia 29.7.2014 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał długo oczekiwane orzeczenie w połączonych sprawach P 49/13 i P 57/13, dotyczące przepisów w zakresie opodatkowania nieujawnionych...

Sprzedaż gruntów rolnych przez dewelopera

Sprzedaż gruntów rolnych przez dewelopera

Stella Brzeszczyńska

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 PDOPrU jest jasny i nie wymaga dokonywania karkołomnych wykładni. Tymczasem w orzecznictwie tworzy się nowy, fiskalny nurt, w którym dokonuje się wykładni – w ocenie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 3214