Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes / Artykuły

Sprzedaż gruntów rolnych przez dewelopera

Sprzedaż gruntów rolnych przez dewelopera

Stella Brzeszczyńska

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 PDOPrU jest jasny i nie wymaga dokonywania karkołomnych wykładni. Tymczasem w orzecznictwie tworzy się nowy, fiskalny nurt, w którym dokonuje się wykładni – w ocenie...

Przedawnienie wierzytelności – skutki w podatkach dochodowych

Tomasz Lenart, Urszula Lewińska

Moment przedawnienia wierzytelności ma zasadnicze znaczenie z perspektywy określenia nie tylko granic czasowych prawa do rozpoznania kosztu z tytułu rezerw, odpisów aktualizujących wierzytelności,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179