Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes

Ulga mieszkaniowa w przypadku rozwiązania umowy dożywocia

Nie budzi wątpliwości, że zawarcie umowy o dożywocie przez skarżącego w 2015 r. stanowiło odpłatne zbycie nieruchomości skutkujące przeniesieniem przez wnioskodawcę jako dożywotnika własności udziału...

Zmiany w podatkach dochodowych w 2021 r.

Zmiany w podatkach dochodowych w 2021 r.

Adam Mariański, Łukasz Porada

Od 1.1.2021 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawy o podatkach dochodowych. Celem omawianych zmian jest przede wszystkim tzw. uszczelnienie systemu podatkowego. W artykule omówiono zmiany w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142