Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes

Próba wskrzeszenia klauzuli obejścia prawa podatkowego – czyli czy art. 15 ust. 1 PDOPrU pozwala na wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków wynikających z czynności dokonanych w celu uzyskania korzyści podatkowej

Krzysztof Gil, Joanna Zawiejska-Rataj

Opłaty licencyjne (sublicencyjne) z tytułu korzystania z praw ochronnych do znaków towarowych przeniesionych uprzednio do spółki celowej nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, jeżeli celem takiego...

Wydatki na szkolenia

Zakwestionowane wydatki na szkolenia nie tylko nie mają bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą skarżącego, lecz nie mieszczą się również w tzw. kosztach ogólnych. Skarżący nie zatrudnia...

Przychody i koszty w umowie faktoringu

Ze względu na to, że kwota wypłacona przez nabywcę wierzytelności (faktora) została już wcześniej zaliczona do przychodów spółki jako przychód należny, zbycie wierzytelności w ramach umowy faktoringu...

Opodatkowanie odszkodowania ze stosunku pracy

Celem zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 PDOFizU jest więc uniknięcie sytuacji, w której do poszkodowanego nie trafiłaby w całości równowartość uszczerbku w majątku, a stałoby się tak wówczas, gdyby...

Świadczenia pracownicze a przychód 
 – wybrane problemy

Świadczenia pracownicze a przychód – wybrane problemy

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące świadczeń pracowniczych jako przychodu ze stosunku pracy. Wskazano także wątpliwości wynikające z kwalifikacji niektórych świadczeń jako przychodów...

Neutralność wewnątrzgrupowych umów poręczenia

W umowie poręczenia należy zawsze określić zakres odpowiedzialności poręczyciela za dług przyszły. Tym samym zobowiązanie się skarżącej do udzielenia poręczenia na żądanie każdej spółki z grupy nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026