Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki dochodowe / Income taxes

Ulga mieszkaniowa w przypadku rozwiązania umowy dożywocia

Nie budzi wątpliwości, że zawarcie umowy o dożywocie przez skarżącego w 2015 r. stanowiło odpłatne zbycie nieruchomości skutkujące przeniesieniem przez wnioskodawcę jako dożywotnika własności udziału...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155