Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / PCC / Civil law transactions tax

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych

Michał Bernat

Ustawą z 7.6.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych1 zostały wprowadzone zmiany do podatku od czynności cywilnoprawnych2. Nowelizacja dąży do usunięcia regulacji budzących...

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki

Stella Brzeszczyńska

W ostatnich numerach Monitora Podatkowego omówiono niektóre aspekty opodatkowania umowy spółki podatkiem od czynności cywilnoprawnych1. W obu opracowaniach zabrakło jednak, moim zdaniem, omówienia...

Zwrot opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych

Jan Zdanowicz

Ustawa o opłacie skarbowej problematyce zwrotu opłaty skarbowej poświęca tylko przepis art. l3. Powyższy przepis wyróżnia trzy grupy przypadków, które stanowią podstawę zwrotu opłaty skarbowej....

Podatek od czynności cywilnoprawnych a spółki, cz. II

Marcin Panek, Marek Jarocki

Przedstawiamy drugą część artykułu poświęconego podatkowi PCC od umowy spółki. W poprzednim numerze MoPod autorzy omówili przedmiot opodatkowania tym podatkiem i moment powstania obowiązku...

Podatek od czynności cywilnoprawnych a spółki, cz. 1

Marcin Panek, Marek Jarocki

W artykule szczegółowo omówiono zagadnienia opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych tworzenia i funkcjonowania spółek. Rozważania w pierwszej części dotyczą przedmiotu opodatkowania i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179