Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / PCC / Civil law transactions tax

Podatek od ustanowienia hipoteki

Tomasz Czech, Aleksander Werner

Hipoteka jest jednym z najbardziej powszechnych zabezpieczeń w obrocie gospodarczym. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień związanych z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, któremu...

Sankcyjne stawki w podatkach majątkowych

Dariusz Strzelec

Ustawą z 18.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych1 do art. 7 PCCU dodano ust. 5, w którym przewidziano 20% stawkę podatku w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179