Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / PCC / Civil law transactions tax

Spółka komandytowo-akcyjna jako spółka kapitałowa

Dominik Horodyski

Glosowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesądza kwestię uznania spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy 2008/7/WE z 12.2.2008 r. dotyczącej...

Opodatkowanie PCC majątku spółki przy przekształceniu

Jeśli zatem majątek spółki osobowej powstały w wyniku przekształcenia, inaczej rzecz ujmując, wartość wkładów do spółki osobowej, przewyższa kapitał zakładowy spółki przekształcanej, to ta nadwyżka z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179