Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / PCC / Civil law transactions tax / Orzeczenia i glosy

Karna stawka PCC przy depozycie nieprawidłowym

Powołanie się przez skarżącą na fakt zawarcia umowy pożyczki nastąpiło przed organem podatkowym w toku postępowania kontrolnego, i że w stanie faktycznym tej sprawy została spełniona hipoteza art. 7...

Spółka komandytowa na gruncie Dyrektywy 2008/7

Adam Mariański, Artur Tim

TEZA: Polski ustawodawca skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 3 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy nr 69/335 dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału i wskazał dla potrzeb naliczenia...

Spółka komandytowo-akcyjna jako spółka kapitałowa

Dominik Horodyski

Glosowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesądza kwestię uznania spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy 2008/7/WE z 12.2.2008 r. dotyczącej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248