Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / PCC / Civil law transactions tax

Karna stawka PCC przy depozycie nieprawidłowym

Powołanie się przez skarżącą na fakt zawarcia umowy pożyczki nastąpiło przed organem podatkowym w toku postępowania kontrolnego, i że w stanie faktycznym tej sprawy została spełniona hipoteza art. 7...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248