Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia

Zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c OrdPU informujące, że z określonym co do daty dniem, na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 OrdPU, nastąpiło zawieszenie biegu terminu...

Nielegalny obrót paliwem – postępowanie dowodowe

Żadne z przedstawionych przez ten sąd okoliczności nie pozwalały na jednoznaczne przyjęcie przez organy podatkowe rozstrzygające w tej sprawie, że K. zajmowało się wprowadzaniem do obrotu produktu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226