Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Umorzenie zaległości podatkowej a kognicja NSA

Leszek Guzek

W artykule zostały omówione szczegółowo zagadnienia dotyczące postępowania w sprawach o umorzenie zaległości podatkowych w aspekcie uznaniowej oceny przesłanek umorzenia przez organy skarbowe. Decyzja...

Uzupełnienie decyzji

Wybór przez stronę możliwości przewidzianych w art. 213 lub art. 223 ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) musi być konsekwentny, gdyż skorzystanie przez stronę z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226