Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej

Leszek Guzek

Decyzja ostateczna Wyjaśnienia wymaga pojęcie decyzji ostatecznej. Cechę tę uzyskuje decyzja podatkowa, gdy: a) strona nie złożyła w terminie 14 dni odwołania od tej decyzji i nie przywrócono stronie...

Kontrowersje wokół stosowania art. 14 Ordynacji podatkowej

Anna Bryńska

Interpretacja niejasnych przepisów na niekorzyść podatnika dotyczy głównie norm, które mają służyć ochronie jego interesów. Taka praktyka pojawia się m.in. przy wykładni art. 14 § 4 i 5 OrdPU. Kiedy...

NSA: zmiana urzędowej interpretacji prawa

Określenie podatnikowi w 1998 r. dodatkowej należności wobec Skarbu Państwa za 1996 r., tylko dlatego, że urzędowa interpretacja prawa, zawarta w instrukcji zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu w...

NSA: strona w postępowaniu podatkowym

Zakres pojęcia strony w Ordynacji podatkowej jest szerszy niż w art. 28 KPA, bowiem obliguje organy podatkowe do załatwienia w drodze procesowej żądań podmiotów, które domagają się czynności tych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248