Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Egzekucja z nieruchomości za podatki. Część 1

Leszek Guzek

Stosownie do art. 26 ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa 1 podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Komentowany przepis wyznacza zakres...

Udostępnianie akt w postępowaniu podatkowym

Grzegorz Kaptur

Zawarte w ustawie z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa przepisy regulujące postępowanie podatkowe wzorowane są na rozwiązaniach zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa...

Odsetki od zaległości podatkowych. Kolejny bubel ustawowy?

Konrad Rogowski

Ordynacja podatkowa Uchwalona w 1997 r. ordynacja podatkowa budziła wiele kontrowersji jeszcze w trakcie procedury legislacyjnej. Przyjęte na mocy jej przepisów rozwiązania dotyczące między innymi...

Odsetki od zaległości podatkowej a odsetki od nadpłaty

Zdzisław Modzelewski, Tomasz Ciszewski

Regulacja ustawowa Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na następujące pytanie: czy odsetki zapłacone od nienależnej zaległości podatkowej stanowią nadpłatę w rozumieniu przepisów o...

Hipoteka przymusowa zabezpieczająca zobowiązania podatkowe

Wojciech Morawski, Bogumił Brzezińsk, Bogumił Brzeziński

Uwagi wprowadzające Regulacja hipotecznego zabezpieczenia zobowiązań podatkowych przeszła znamienną ewolucję. Ustawa o zobowiązaniach podatkowych przewidywała w pełni tajną hipotekę ustawową 1....

Wznowienie postępowania podatkowego

Leszek Guzek

Wstęp W postępowaniu podatkowym obowiązuje zasada ogólna trwałości decyzji podatkowych ustanowiona w art. 128 ordynacji podatkowej 1 . Treścią zasady ogólnej trwałości ostatecznych decyzji podatkowych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248