Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Odsetki od zaległości podatkowych. Kolejny bubel ustawowy?

Konrad Rogowski

Ordynacja podatkowa Uchwalona w 1997 r. ordynacja podatkowa budziła wiele kontrowersji jeszcze w trakcie procedury legislacyjnej. Przyjęte na mocy jej przepisów rozwiązania dotyczące między innymi...

Odsetki od zaległości podatkowej a odsetki od nadpłaty

Zdzisław Modzelewski, Tomasz Ciszewski

Regulacja ustawowa Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na następujące pytanie: czy odsetki zapłacone od nienależnej zaległości podatkowej stanowią nadpłatę w rozumieniu przepisów o...

Hipoteka przymusowa zabezpieczająca zobowiązania podatkowe

Wojciech Morawski, Bogumił Brzezińsk, Bogumił Brzeziński

Uwagi wprowadzające Regulacja hipotecznego zabezpieczenia zobowiązań podatkowych przeszła znamienną ewolucję. Ustawa o zobowiązaniach podatkowych przewidywała w pełni tajną hipotekę ustawową 1....

Wznowienie postępowania podatkowego

Leszek Guzek

Wstęp W postępowaniu podatkowym obowiązuje zasada ogólna trwałości decyzji podatkowych ustanowiona w art. 128 ordynacji podatkowej 1 . Treścią zasady ogólnej trwałości ostatecznych decyzji podatkowych...

Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej

Leszek Guzek

Decyzja ostateczna Wyjaśnienia wymaga pojęcie decyzji ostatecznej. Cechę tę uzyskuje decyzja podatkowa, gdy: a) strona nie złożyła w terminie 14 dni odwołania od tej decyzji i nie przywrócono stronie...

Kontrowersje wokół stosowania art. 14 Ordynacji podatkowej

Anna Bryńska

Interpretacja niejasnych przepisów na niekorzyść podatnika dotyczy głównie norm, które mają służyć ochronie jego interesów. Taka praktyka pojawia się m.in. przy wykładni art. 14 § 4 i 5 OrdPU. Kiedy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204