Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Określanie wysokości straty w drodze decyzji

Maciej Kucharski

Autor omawia bardzo ważny problem terminu, w jakim organ podatkowy ma prawo wydać decyzję o wysokości straty. Brak odpowiedniego przepisu w Ordynacji podatkowej powoduje, że odliczenie straty wiąże...

Dowody w postępowaniu podatkowym

Leszek Guzek

Charakterystyka podatkowego postępowania jurysdykcyjnego Postępowanie podatkowe zaliczane jest do szczególnego postępowania administracyjnego. Ma ono określone cechy, pozwalające zaliczyć je do...

Egzekucja z nieruchomości za podatki. Część 1

Leszek Guzek

Stosownie do art. 26 ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa 1 podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Komentowany przepis wyznacza zakres...

Udostępnianie akt w postępowaniu podatkowym

Grzegorz Kaptur

Zawarte w ustawie z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa przepisy regulujące postępowanie podatkowe wzorowane są na rozwiązaniach zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204