Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Kontrola podatkowa u osoby prawnej

Jarosław Wowra

Pojęcie kontroli podatkowej 1. Instytucja kontroli podatkowej została uregulowana w Dziale VI Ordynacji podatkowej. Jej celem jest sprawdzenie, czy podatnicy, płatnicy i inkasenci wywiązują się z...

Czynniki powstawania obowiązków inkasenta

Adam Nita

Pojęcie inkasenta Ordynacja podatkowa określając pojęcie inkasenta ogranicza się do stwierdzenia, że jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej,...

Umorzenie zaległości podatkowej po zapłaceniu podatku

Trafny jest pogląd Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, że zapłacenie podatku w czasie toczącego się postępowania odwoławczego nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania w sprawie umorzenia...

Określanie wysokości straty w drodze decyzji

Maciej Kucharski

Autor omawia bardzo ważny problem terminu, w jakim organ podatkowy ma prawo wydać decyzję o wysokości straty. Brak odpowiedniego przepisu w Ordynacji podatkowej powoduje, że odliczenie straty wiąże...

Dowody w postępowaniu podatkowym

Leszek Guzek

Charakterystyka podatkowego postępowania jurysdykcyjnego Postępowanie podatkowe zaliczane jest do szczególnego postępowania administracyjnego. Ma ono określone cechy, pozwalające zaliczyć je do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237