Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Ordynacja podatkowa wymaga korekty

Kazimierz Szczepański

Spośród przepisów zamieszczonych w artykułach działu II, III i IV ordynacji podatkowej1, kilkadziesiąt zawiera upoważnienia dla ministra finansów do wydania aktów wykonawczych. Niektóre z tych...

Wznowienie postępowania inspektorów kontroli skarbowej

Janusz Wodziński

Pojęcie strony Ordynacja podatkowa obowiązująca od początku 1998 r. znacznie poszerza pojęcie strony. W myśl KPA stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo...

Doręczenie w postępowaniu podatkowym

Robert Pasternak, Małgorzata Nowosielska

Charakter prawny doręczenia Doręczenie, z pozoru czynność w swej istocie prosta, ma olbrzymie znaczenie dla prawidłowości przebiegu postępowania podatkowego, ponieważ “stanowi czynność...

Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu

Jan Zdanowicz

Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych1 definiuje termin „przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące z nieujawnionych źródeł” (na użytek tego...

Koszty postępowania podatkowego

Jan Zdanowicz

Ordynacja podatkowa1 w porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania administracyjnego2 nie wprowadziła zasadniczych zmian w przepisach dotyczących kosztów postępowania...

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu podatkowym

Artur Nowak

Wprowadzenie Przepis art. 224 § 1 ordynacji podatkowej1 formułuje zasadę natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej. Oznacza to, w odróżnieniu od uregulowanego w KPA postępowania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226