Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Ordynacja podatkowa / Tax ordinance

Czynny udział strony w postępowaniu podatkowym

Artur Nowak

W prezentowanej publikacji autor omawia zagadnienie udziału podatnika w postępowaniu podatkowym uregulowane w ordynacji podatkowej. Organy podatkowe zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w...

Egzekucja obowiązku podatkowego - wybrane zagadnienia

Jan Zdanowicz

Wprowadzenie Podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), podlegają egzekucji administracyjnej....

Sprzedaż towarów używanych. Opłata skarbowa a VAT

Stella Brzeszczyńska

Wprowadzenie Przepis art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o opłacie skarbowej1 rodzi wiele wątpliwości od początku jego istnienia w tym brzmieniu, tj. od 5.7.1993 r. Przypomnę, że zgodnie z nim wyłączone...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248